Soundscape Røst at Konsthall C, Stockholm 10.4 2013—2.6 2013 !

Still from “Røster i Panrummet”. Photo: Jessica Blom/Kunstritikk

SOUNDSCAPE RØST – The Listening Lounge
Utställningen är öppen tisdag 13-20, lördag och söndag 12-17.
Tid i rummet The Listening Lounge kan bokas via info@konsthallc.se eller på konsthallen.
Soundscape Røst är ett pågående arbete som undersöker och dokumenterar ljudlandskap i förändring, ytterst på Nordnorska Lofoten, med fokus på det utrotningshotade fågelbeståndet samt på kulturlandskapet längst kusten.Elin Øyen Vister bedriver sedan 2010 ljudforskning genom ljudupptagningar av pelagiska havsfåglar, i kommunen Røst (Kårøya, Vedøy, Trenyken och Hernyken), för att förstå och synliggöra varför antalet havsfåglar i detta område minskar.Alla fåglar som Øyen Vister tar utgångspunkt i är idag med bland de rödlistade arter som den norska artdatabanken registrerat(www.artsportalen.artsdatabanken.no).Under de tre senaste åren har hon vistats i detta området och upplevt hur ljudmiljön förändrats. Bestånden av arten tretåig mås (Krykkje) har t ex minskat så kraftigt på Vedøy, att bara några få tusen par återstår. Sillgrisslan (Lomvi) är totalt utrotad från ön. Som jämförelse kan nämnas att Røst på 1980-talet hade världens största bestånd av lunnefågel på ca 1,5 miljoner par. Idag finns ca 450 000 par lunnefåglar och inga ungar har kläckts sedan 2006.Lunnefågeln är i utställningssammanhanget, på Konsthall C, en av stjärnorna på LP skivan Soundscape Røst – Spaces and species Vol 1, från 2012. Den presenteras i den del av utställningen med titeln The Listening Lounge.

The Listening Lounge at Konsthall C. Photo: Jessica Blom/Kunstkritikk

The Listening Lounge är ett rum som installerats för koncentrerad lyssning som en medvetandehöjande praktik. Detta förhållningssätt innebär bland annat ett närmande till det som försöker skapa förutsättningar för ett mer aktivt lyssnande i en tid då det audiovisuella bruset blivit en distraherande faktor.

Det kalla, mörka och lite fuktiga pannrummet har tidigare varit värmecentral för Hökarängen. Här eldade man med kol som gav ifrån sig varmt vatten som cirkulerades ut i bostadsområdet. Idag står pannrummet tomt och öde med sina stora  resonansytor och redo att tas i bruk igen. I samband med utställningen Soundscape Røst på Konsthall C har Elin Øyen Vister tagit på sig uppgiften att låta rummet fyllas med liv igen i form av akustisk energi.

Røster i Pannrummet är en remix och vidareutveckling av 8-kanalsverket Røster” som hade sin upprinnelse i ett samarbete med Trond Lossius och Bergen Senter for elektronisk kunst till utställningen Soundscape Røst för Insomniafestivalen på Tromsø Kunstforening i oktober 2012. Elin Øyen Vister använder 6 högtalare för att distribuera energien och atmosfären i ljudupptagningar från Røst, runt i Pannrummet. Ljudvågorna som transporteras från en plats och en annan tid, återuppstår som akustiska drömstämningar och blandar sig med ett lågt störande ljudlandskap som är den akustiska realiteten i pannrummet idag. Rösterna vi kan lyssna till idag är äkta och de tillhör ett landskap som hör hemma i en av nordeuropas största havsfågelbestånd och människorna som också bor och lever där.

Ett av Elin Øyen Visters mål är att dokumentera den förändrande akustiska ekologin i våra omgivningar. Att via sitt konstnärliga arbete rikta sökarljuset mot lyssning, som en övning i att utveckla empati, kommunikation och medkänsla. Detta förhållningssätt har bland annat inspirerats av kompositören, musikern och filosofen Pauline Oliveros, som etablerade begreppet Deep Listening.

Som del av Soundscape Røst vill Øyen Vister skapa ett större engagemang och en djupare medvetenhet vad gäller frågor som berör den konkret minskande biologiska mångfalden, liksom för de geopolitiska och klimatologiska utmaningar vi står inför, inte bara i den här regionen.

“Politikerna är upptagna av två saker. Olja och fisk. De ser bara på fiskynglen i relation till oljan, inte på havet som ett sammanhängande ekosystem. Detta sker inte bara i Norge, men i hela världen. Forskning på havsfågel är begränsad och det beror på att det är näringslivets intressen som styr forskningen.” (Elin Vister Øyen)

Som en del av utställningen ordnas gemensam lyssningskväll och ljudvandring i Hökarängens omgivning. Inbjudna forskare, aktivister och andra med inblick i förlusten av den biologiska mångfalden när det gäller fåglar, liksom i klimatförändringar, kommer att göra presentationer och bidra med fördjupad insikt.

Elin Øyen Vister (Child Of Klang) är norsk ljudkonstnär,  kompositör och aktivist. Vister har studerat ljudteknik, musikteknologi och musikvetenskap i Norge och England, och hon har en Master från programmet Nordic Sound Art på Konstakademien i Trondheim. Elin Øyen Vister arbetar med fältinspelningar, komponerar elektroakustisk och experimentell elektronisk musik, ljudskulptur och improvisation. Från en ljudkonstnärs synvinkel utforskar Vister, med ett akustiskt ekologiskt perspektiv, hur naturliga ljudmiljöer ändras till följd av förändringar i natur och samhälle. Elin Øyen Vister är också känd under sitt artistnamn DJ Sunshine.

Mer om Soundscape Røst: http://soundscaperost.com/

Utställningen genomförs med stöd av OCA 
(Office for Contemporary Art Norway) och Norges Ambassad i Stockholm.
Tack till Trond Lossius och BEK (Bergen Elektronisk Kunst)

SOUNDSCAPE RØST – The Listening Lounge kan också ses som en del i, eller som en samtalspart till, den långtidsundersökning, med arbetstiteln Hållbarhet-vad menar vi?, som Konsthall C:s arbetslag har tagit som sin uppgift. En utställning/undersökning, som vecklar ut sig innehållsligt över tid, genom olika former och med hjälp av olika metoder, som sträcker sig fram till December 2014. Det innebär konkret att flera konstnärliga och interdisciplinära samarbeten, produktioner och publika moment, kommer att äga rum.

UTSTÄLLNING FÖRLÄNGD
Verket Röster i Pannrummet är öppen till 12.5 2013.
Soundscape Røst – The Listening Lounge är förlängd till 02.06.2013.
Still from "Røster i Panrummet". Photo: Jessica Blom/Kunstritikk

konsthall-c-3 – Still from "Røster i Panrummet". Photo: Jessica Blom/Kunstritikk

3
The Listening Lounge at Konsthall C. Photo: Jessica Blom/Kunstkritikk

konsthall-c-1 – The Listening Lounge at Konsthall C. Photo: Jessica Blom/Kunstkritikk

3
konsthall-c-2