Still fra I can hear you

Soundscape Røst for Tag Team in Bergen opening friday 30th at 4pm!

 

Soundscape Røst for Tag Team

For sin utstilling ved Tag Team presenterer Elin Øyen Vister to arbeider i Soundscape Røst serien, et pågående prosjekt

som undersøker og dokumenterer lydlandskap i endring, med et spesiellt fokus på den 

truede sjøfuglfuglebestanden samt kulturlandskap på Røst i Nordland.

Utstillingen står fra 30. august til 15. september

///

For her exhibition at Tag Team Elin Øyen Vister presents Soundscape Røst an ongoing project
that is researching and documenting soundscapes in change, with a special focus on the
endangered seabird populations as well as the cultural landscapes of the Røst archipelago.

+ + +

Utstillingsåpning:
Fredag 30. august kl 16:00

Åpningstider:
Torsdag og Fredag kl 11:00 – 15:00
Lørdag og Søndag kl 12:00 – 17:00

Utstillingen står til 15. september

Tag Team Studio ble etablert i 2010 som et frittstående visnings- og produksjonssted for samtidskunst.
Tag team er en åpen og fleksibel plattform som har hovedfokus på regionale prosjekter. I tillegg
til faste produksjoner i eget galleri, gjennomfører vi også ulike stedspesifikke prosjekter.