Summer rain in midnightsun

Black Guillemots, Common Eiders, Eurasian Oystercatcher, Herring Gulls, Blacked Back Gulls and Wrens vocalizing in the nightfall of rain, outside NINAs research station at Hernyken nature reserve, July 2011.

Excerpt from the fieldwork diary  at Hernyken Nature reserve, Røst, Juni 2011:

Working as a field assistant for Tycho Anker-Nilssen

The Sun is shining again

We have an abundance of  rain water

We’re going to Røst-landet

Not the mainland

We do not have onshore winds

We live on an small island

We tie knots and weigh eggs

We walk new counts and we photograph an orchid

2 eggs

1 egg

empty nest

Early marsh-orchid

Common Eider eggs

Puffin eggs are almost white

Kittiwakes eggs are shaded

The Black Guillemot goes ashore at the high tide

The  Shags are forming a black moving band on the Røst Sea

The fishermen at the Joker Røst store have strong arms and worn faces

Utdrag fra feltdagbok, Hernyken, Røst, Juni 2011:

Sola skinner igjen

Vi har masse regnvann

Vi drar til Røst-landet

Ikke fastlandet

Vi har ikke pålandsvind

Vi bor på en øy

Vi knyter knuter og veier egg

Vi går nye tellinger og vi fotograferer en orkide

2 egg

1 egg

empty nest.

Engmarihand

Ærfuglegg.

Lundefugl egg er nesten hvite.

Krykkje egg er sjatterte.

Teisten går på land med høyvannet

Skarvene danner et svart bevegelig bånd utpå Røst havet

Fiskerne på Joker Røst butikken, har sterke armer og slitte fjes