Documentation-old

Her er teksten som utdraget er basert på: Let`s Rock letters

Eksempel på tekstarbeider og publikasjon:

 

Dokumentasjon- skisse av plateutgivelsen “Soundscape Røst-Spaces and species Vol II” (Gruen Rekorder/Leynar Recordings, 2019)

https://soundcloud.com/leynarrecordings/sets/soundscape-r-st-spaces-and-1

 

Dokumentasjon av “Soundscape Røst – Spaces and Species Vol I” (Leynar Recordings, 2012)

 

https://soundcloud.com/leynarrecordings/sets/soundscape-r-st-spaces-and

 

 

Lenker til tidligere arbeider i Soundscape Røst serien:

 

Røster #3

Soundscape Røst – The Listening Lounge

Soundscape Røst – The Listening Lounge documentation / Passord: SR

The Puffin

Play Kittiwake

 

Lenke til billeddokumentasjon av Soundscape Røst, feltarbeid