Dokumentasjon

Vedlegg 1:

Verksbok Soundscape Røst – The Listening Lounge (2012)

Vedlegg 7:

Tegning skisser v. Maria Garred